Tisková zpráva: GP Batteries získala certifikaci UL Zero Waste to Landfill Validation pro svá zařízení na výrobu baterií

ATLANTA 20. února 2020 – Společnost GP Batteries oficiálně obdržela certifikaci UL Zero Waste to Landfill Silver Validation pro tři ze svých zařízení na výrobu baterií. Společnost GP Batteries Malaysia jako první v odvětví výroby baterií obdržela certifikaci UL Zero Waste to Landfill pro dvě zařízení na výrobu baterií v regionu ASEAN, a GP Batteries Huizhou jako první obdržela tuto certifikaci pro zařízení na výrobu NiMH baterií v čínském regionu (Greater China).

„Redukovat, znovu použít a recyklovat“ je způsobem života i podnikání pro miliony jednotlivců, organizací a korporací, které chápou důležitost recyklace odpadu. Vyvinuto pro efektivní měření a validaci závazku společností omezit a přesměrovat odpad, schválení Zero Waste to Landfill od UL nabízí certifikaci spolehlivého redukovaného odpadu třetí stranou, která umožňuje společnostem a organizacím prokázat jejich vedoucí postavení v oblasti životního prostředí na trhu. Nejen, že může snížit jejich výrobní náklady, ale také zmírňuje zátěž omezeného prostoru skládky. To je to, co tvoří ekologicky odpovědného občana společnosti.

Projektové týmy GP Batteries v Malajsii a regionu Velká Čína se věnovaly iniciativě Zero Waste to Landfill a realizovaly projekt jedinečnými způsoby vzhledem k jejich lokálním specifikům, výzvám a procesu zpracování odpadu. V malajských továrnách byl kladen důraz na klasifikaci a třídění odpadu. To bylo spojeno s rozsáhlým školením zaměstnanců, aby bylo zajištěno správné přesměrování odpadu k recyklaci a/nebo opětovnému použití. Byly také navrženy inovativní postupy k snížení produkce odpadu, které zahrnují opětovné použití kovových nebo plastových košů jako odpadkových košů k maximálnímu využití recyklovaných zdrojů.

V zařízení Huizhou tým využil pokročilou výrobní technologii, aby plně maximalizoval využití surovin, snížil produkci šrotu a drasticky snížil produkční odpad. Zpracovatelé odpadu podléhali přísnému řízení, aby bylo možné zaručit řádný tok odpadu a zpracování.

„S tímto certifikátem dosáhla společnost GP Batteries zásadního a významného úspěchu v demonstraci toho, jak mohou globální společnosti pružně pracovat na dosažení udržitelnosti napříč různými operacemi a regiony,“ uvedla Gitte Schjøtz, globální senior viceprezident a prezident obchodní jednotky UL pro maloobchod a průmysl.

„Jsme nesmírně potěšeni, že můžeme oslavit tento milník certifikace Zero Waste to Landfill se společnosti GP Batteries,“ říká pan Feng, globální viceprezident a výkonný ředitel společnosti UL Greater China, „společnost GP Batteries prokazuje své odhodlání usilovat o plnění programů nulového odpadu, což je důležitá součást jejich závazku k udržitelnému rozvoji a my tleskáme jejich úsilí.“

„Dosažení certifikace Zero Waste to Landfill od UL je významným krokem pro GP Batteries k posunu směrem k udržitelnému rozvoji. Doufáme, že zvedneme laťku pro celý průmysl ve snaze snížit dopad na životní prostředí a přičiníme se o to, abychom pomohli zachovat zdroje, a přispějeme tak záchraně planety,“ řekl Victor Chong, prezident GP Batteries.

O společnosti UL

Společnost UL podporuje bezpečné životní a pracovní podmínky pro lidi po celém světě prostřednictvím aplikace vědy při řešení výzev v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Značka UL vzbuzuje důvěru spojenou s bezpečným přijetím inovativních nových produktů a technologií. Všichni v UL sdílejí vášeň pro to, aby byl svět bezpečnějším místem. Testujeme, kontrolujeme, provádíme audity, certifikujeme, validujeme, ověřujeme, radíme a školíme a toto úsilí podporujeme softwarovými řešeními pro bezpečnost a udržitelnost. Chcete-li se o nás dozvědět více, navštivte UL.com.